پایلوت ریخته‌گری و ESR 2000Kg

این مجموعه که حدود 1000 متر مربع مساحت دارد، دارای تجهیزاتی مانند دستگاه ESR1000 kg، کوره‌های القایی 150 کیلوگرمی، نورد، پرس هیدرولیک، کوره آنیلینگ با آتمسفر احیایی و ... بوده و در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی در منطقه هلجرد کرج واقع شده است.