کارگاه ESR، شکل‌دهی و عملیات حرارتی


 

این کارگاه با بهره‌گیری از دستگاه ESR70 kg و تجهیزاتی از قبیل دستگاه کشش، پرس هیدرولیک، پرس‌های ضربه‌ای و دستگاه‌های جوشکاری و کوره‌های مختلف در فضایی معادل 1500 مترمربع، قابلیت انجام فعالیت‌های گروه را فراهم ساخته است.

  • بخش عملیات حرارتی

این بخش با داشتن کوره‌های مختلف، دارای قابلیت انجام عملیات حرارتی آلیاژهای فلزی است.