تأییدیه ها

                         تاییدیه چرخ مسی شرکت دنیای مس کاشان

           

                        آمیژان مس-آلومینیوم-شرکت سازمند تجارت البرز

                        تأییدیه سانتریفیوژ - دانشگاه تهران

                دستگاه ثبت اتوماتیک پارامترهای حفاری - چادرملو

                  دستگاه نظارت بر عملیات حفاری - گل گهر

                           ساخت ECU - گل گهر

               مقاومت ترمز وابکو1 - شرکت معادن و فلزات غیرآهنی

                 مقاومت ترمز وابکو2- شرکت معادن و فلزات غیرآهنی

                          چرخ مسی - شرکت آلومتک

                             کانتر الکترود - فولاد مبارکه

                        کریستالیزاتور مذاب - فولاد خوزستان