پروژه های در دست اجرا

  • ساخت دستگاه سختی ساز غلطک

  • ساخت لوله مغزی سیار

  • طراحی خط تولید کریستالیزاتورهای بزرگ

  • تولید ورق فولادی 34CR-MO4

  • تولید رزیستورهای جدید ماشین های معدنی