طرح های اجرا شده

  • ساخت چرخ مسی

  • ساخت کریستالیزاتور

  • ساخت لانس برای صنایع فولادریزی

  • ساخت صفحات مسی برای صنایع آلومینیوم ریزی

  • ساخت مته جانکمیل برای صنایع نفت

  • ساخت دستگاه تست شیر برای صنایع نفت و گاز

  • ساخت تولید آلیاژهای فلزی برای صنایع مختلف