خدمات ESR

دستگاه اتوماتیکESR

طراحی و ساخت دستگاه تصفیه الکتریکی فلزات توسط سرباره 

طراحی و ساخت دستگاه فرآیند تصفیه الکتریکی فلزات توسط سرباره یا (Electro Slag Refining) ESR یکی از فعالیت‌های این گروه است. این فرآیند که جزء فرآیندهای متالورژی ثانویه به شمار می‌رود جهت افزایش کیفیت آلیاژ فلزی و حذف عناصر نامطلوب از آن کاربرد دارد

در این فرآیند عموماً از الکترودی از جنس آلیاژ پایه و سرباره و قالبی که به وسیله آب خنک می‌شود استفاده می‌گردد. در اینجا سرباره به عنوان مقاومت الکتریکی در مقابل جریان برقی که از سوی الکترود به سمت صفحه زیرین جاری است عمل کرده و حرارت آن به شدت افزایش می‌یابد به طوری که باعث ذوب الکترود به صورت قطره‌ای شده که پس از عبور از آن در کف قالب جمع می‌گردد. لازم به ذکر است واکنش‌های بین فلز و سرباره موجب تصفیه این قطرات می‌شود

 سازمان جهاددانشگاهی تهران با دستیابی به این فرآیند قابلیت طراحی و ساخت دستگاه‌های ESR در مقیاس آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی را دارا می‌باشد.