آشنایی با مرکز

مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد فلزی سازمان جهاد دانشگاهی تهران از سال 1366 با تمرکز بر اهداف ذیل و در سه حوزه پژوهش، تحقیقات مهندسی و ساخت و

تولید، فعالیت خود را آغاز نموده و در این راستا موفق به انجام پروژه‌های مختلف برای رفع نیازهای کشور شده است.

فرآوری مواد فلزی در حوزه متالورژی صنعتی، استخراجی و حوزه شکل‌دهی از مواد بسیار مهم در بخش صنعت کشور محسوب می‌گردد. بهره‌گیری از دانش روز و

دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و نوین که تأثیر بسزایی در تنوع، کیفیت و ارزش افزوده محصول دارد، امری بسیار ضروری بوده و توجه ویژه‌ای را می‌طلبد.

 

اهداف

  • تولید و ایجاد دانش فنی (نمونه سازی) نیمه صنعتی انواع آلیاژهای فلزی (در مقاطع مختلف)

  • تولید و ایجاد دانش فنی قطعات و تجهیزات صنعتی (فلزی، کنترلی)

  • ارائه خدمات مهندسی (مشاوره، طراحی، ساخت و اجرا)

مرکز تحقیقات فناوری از بخش های مختلفی تشکیل شده است که دو بخش عمده آن مرکز خدمات تخصصی فرآوری مواد فلزی (آذرخش) و گروه پژوهشی فرآوری مواد

فلزی می باشد.

از دیگر بخش های زیر مجموعه این مرکز کارگاه نیمه صنعتی سوپر آلیاژ واقع در هلجرد کرج و کارگاه عملیات حرارتی و ESR و همچنین کارگاه ماشین کاری در تهران

می باشد.