۱۳۹۹/۱۲/۲۳- ۱۳:۰۹

تولید و تحویل 420 عدد تندیس فلزی توسط مرکز آذرخش

به همت مرکز آذرخش سازمان جهاد دانشگاهی تهران، 420 عدد تندیس فلزی (ویژه آیین اعطای تندیس فداکاری به دانشجویان ایران) تولید و تحویل کارفرما (معاونت فرهنگی ساطزمان جهاد دانشگاهی تهران) گردید.

به همت مرکز آذرخش سازمان جهاد دانشگاهی تهران، 420 عدد تندیس فلزی (ویژه آیین اعطای تندیس فداکاری به دانشجویان ایران) تولید و تحویل کارفرما (معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران) گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، عملیات ریخته گری این تندیس ها از جنس آلیاژهای مرغوب مس و برنج بوده و در طول 3 هفته قالب گیری شده است.