۱۳۹۹/۱۲/۱۴- ۲۱:۴۱

گزارش تصویری آیین رونمایی از سخت کاری انفجاری سوزن ریلی

آیین رو نمایی از سخت کاری انفجاری سوزن ریلی(تکمیل حلقه فناوری تولید تکه مرکزی سوزن ریل) امروز ۱۴ اسفند ماه با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی، دکتر سعید رسولی مدیر عامل راه آهن، دکتر سید محمد طباطبایی رییس مرکز تحقیقات فناوری فراوری مواد ویژه فلزی و مدیران همکار در این پروژه در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

این روش برای اولین بار در خاورمیانه طی پروژه ای با مشارکت سازمان جهاد دانشگاهی تهران، شرکت ایرید، دانشگاه تربیت مدرس و صنایع دفاع به تولید نمونه رسیده است.