۱۳۹۹/۱۰/۲۷- ۱۱:۴۸

مدیر بازرگانی مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر سید محمد طباطبایی رییس مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی، مهندس مجید فتاحی راسد به سمت مدیر بازرگانی این مرکز منصوب شد.


در متن این حکم آمده است:
با سلام و احترام
نظر به شایستگی جنابعالی بدینوسیله به سمت مدیر بازرگانی منصوب می‌گردید. ارتباط موثر با کارفرما هاو پروژه یابی به نمایندگی از مرکز، افزایش قراردادها، برنامه ریزی و نظارت، ارتباطات وهماهنگی کامل با مرکز آذرخش و گروه پژوهشی مورد انتظار است. امید است در پناه ایزد منان در وظایف محوله موفق و موید باشید.
همچنین، دکتر طباطبایی طی پیامی از زحمات مهندس سجادیان طی دوران تصدی سرپرستی این پست تقدیر و تشکر کرد.