۱۳۹۹/۰۸/۲۹- ۲۰:۳۸

آخرین جلسه پایش طرح فناورانه

آخرین جلسه پایش طرح فناورانه تکمیل دانش فنی ساخت و تولید کریستالیزاتور صنایع فولاد و ریخته گری

با حضور معاونت محترم پژوهشی جناب آقای دکتر هاشمی و کارشناسان محترم دفتر مرکزی، آخرین جلسه پایش طرح فناورانه تکمیل دانش فنی ساخت و تولید کریستالیزاتور صنایع فولاد و ریخته گری در محل مرکز تحقیقات و فناوری فراوری مواد ویژه فلزی سازمان جهاد دانشگاهی تهران در تاریخ 19/8/99 تشکیل و به پایان رسید