۱۳۹۹/۰۸/۲۸- ۱۶:۰۰

به همت سازمان جهاددانشگاهی تهران

ارسال اولین محموله ترمز الکتریکی کامیون¬های معدنی مارک "BELAZ "

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، مرکز تحقیقات و فناوری فراوری مواد ویژه فلزی سازمان جهاد دانشگاهی تهران موفق به ارسال 16 عدد ترمز الکتریکی کامیون­ های معدنی مارک BELAZ با رعایت کامل پروتکل­های بهداشتی تحویل شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی صنایع مس ایران شد.
قرارداد طرح فوق برای 40 عدد ترمز الکتریکی کامیون‌های معدنی در حال انعقاد می‌باشد، اما به دلیل شرایط کارفرما، قبل از انعقاد قرارداد، 16 عدد از رزیستورها تحویل کارفرما شده است.