دکتر ابوالقاسم رئیسی

تعداد بازدید:۳۱۱۴۶
دکتر ابوالقاسم رئیسی
عنوان دکتر ابوالقاسم رئیسی
سمت مدیر کل روابط عمومی جهاددانشگاهی (دفتر مرکزی جهادانشگاهی)
تلفن 021-66488515-7
پست الکترونیک raeisi@acecr.ac.ir
تحصیلات
  • دکترای مدیریت رسانه 
  • کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی