دکتر محمد محسن غفوریان نادرنژاد

تعداد بازدید:۳۷۲۰۲
دکتر محمد محسن غفوریان نادرنژاد
عنوان دکتر محمد محسن غفوریان نادرنژاد
سمت معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی (دفتر مرکزی جهادانشگاهی)
تلفن 021-66971354
پست الکترونیک ghafourian@acecr.ac.ir
تحصیلات
  • دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
مسئولیت‏ ها و فعالیت‏ های اجرایی
  • مدیرکل دبیرخانه امور اعضای هیأت علمی و کمیسیون‌های دائمی معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی
  • مدیرکلی دفتر بودجه، تشکیلات و روش‌ها جهاددانشگاهی
  • مدیرکل امور اداری جهاددانشگاهی