هیات رییسه

تعداد بازدید:۳۰۷۶۰

اعضای هیات رییسه جهاددانشگاهی:   

                                                        

                                                                           دکتر حسن نایینی                        
                                                                        رییس جهاددانشگاهی             

 

                                                         

                                                                       دکتر حسن فارسی 

                                       قائم مقام رییس جهاددانشگاهی و معاون هماهنگی و امور مجلس

 

   

               امیر طهرانچی                                             دکترابوالقاسم رئیسی                                   سید یوسف حسینی 
              مدیر کل حوزه ریاست                                     مدیر کل روابط عمومی                                     مدیرکل حراست

    

 

        

    دکتر یعقوب فتح الهی ننه کران                              دکتر علیرضا کلانتر مهرجردی                           دکتر محمدمحسن غفوریان نادرنژاد
          معاون پژوهش وفناوری                                  معاون فرهنگی                                        معاون آموزش و کارآفرینی 

 

                    

                              دکتر سید رضی آقاسیدی                                دکتر مسعود ابراهیمی

             معاون پشتیبانی و مدیریت منابع            معاون رییس جهاددانشگاهی و سرپرست سازمان ستفا