خدمات دولت الکترونیک

تعداد بازدید:۷۰۲۶

 

پرسش های متداول واحد پاسخگویی و پشتیبانی از خدمات اطلاعات و آمار خدمات English
سامانه رسیدگی به شکایات مشارکت و تصمیم گیری الکترونیکی نظرسنجی در رابطه با کیفیت ارائه خدمت  
خدمت اصلی زیر خدمت نحوه ارائه
زیر خدمت
راهنما شناسنامه
خدمت
لینک صفحه
دریافت خدمت
FAQ SLA شماره تماس
و نام واحد پاسخگو

تولید و ارائه خدمات و محصولات دانش بنیان

(شناسه ۱۳۰۱۱۳۵۳۰۰۰)

تولید و ارائه خدمات و محصولات دانش بنیان
(شناسه ۱۳۰۱۱۳۵۳۰۰۰)
الکترونیکی  

http://acecr.ir

معاونت
پژوهش و فناوری

تلفن:  ۶۶۴۶۲۰۰۲

مشارکت برای ایجاد
زمینه های مناسب برای
اشتغال دانش آموختگان

(شناسه۱۳۰۱۱۳۵۴۰۰۰)

ارائه خدمات مشاوره‌ای
(شناسه  ۱۳۰۱۱۳۵۴۱۰۱)
الکترونیکی  

مشاغل خانگی
تلفن:  ۶۶۷۴۷۴۷۷ 

بازار کار
تلفن: ۶۶۴۸۷۰۱۷ 

برنامه‌ریزی ‌در امر تسهیل اشتغال
دانش‌ آموختگان دانشگاه ها و موسسات
آموزش‌ عالی
(شناسه ۱۳۰۱۱۳۵۴۱۰۰)
  سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

سازمان تجاری سازی
فناوری و اشتغال
دانش آموختگان

تلفن: ۸۸۸۹۸۰۳۶

ارائه آموزش های مورد نیاز
(شناسه  ۱۸۰۵۱۳۵۴۱۰۲)
  مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بازارکار 

بازار کار

تلفن: ۶۶۴۸۷۰۱۷

اطلاع‌رسانی از طریق ارائه خدمات رایانه‌ای،
برگزاری نمایشگاه، انتشار کتب و نشریات
(شناسه ۱۸۰۵۱۳۵۴۱۰۳)
 
کمک نرم‌افزاری به امر
خود اشتغالی دانش‌آموختگان
(شناسه ۱۸۰۵۱۳۵۴۱۰۴)
 
مطالعه و ارائه طرح‌های اشتغال‌زا
به دستگاههای اجرایی ذیربط
(شناسه ۱۸۰۵۱۳۵۴۱۰۵)
  سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

سازمان تجاری سازی
فناوری و اشتغال
دانش آموختگان

تلفن: ۸۸۸۹۸۰۳۶

افکارسنجی

(شناسه ۱۷۰۲۱۳۵۱۰۰۰ )

فعالیت‌های انتشاراتی‌ مطابق‌ قوانین‌ کشوری‌
و ضوابط و مقررات‌ جهاددانشگاهی‌
(شناسه ۱۷۰۲۱۳۵۱۱۰۲)

غیرالکترونیکی
(حضوری)
     

مرکز افکارسنجی
دانشجویان ایران

تلفن: ۶۷۳۰۷۰۰۰

ارائه‌ خدمات‌ مشاوره‌ای‌،
افکارسنجی‌ و اطلاع‌رسانی‌
(شناسه ۱۷۰۲۱۳۵۱۱۰۱)

الکترونیکی
  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
برگزاری‌ دوره‌ها و کارگاه های‌ آموزشی‌
تخصصی‌ در زمینه‌های ‌افکارسنجی‌
(شناسه ۱۷۰۲۱۳۵۱۱۰۳)
 
طراحی‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ افکارسنجی‌
و پژوهش‌های‌ میدانی
(شناسه ۱۷۰۵۱۳۵۱۱۰۰)
 

توسعه برنامه های ترویج
فرهنگ کتاب و کتاب خوانی

(شناسه ۱۷۲۰۲۱۳۵۲۰۰۰)

تدوین‌ سیاست ها و اولویت های‌ انتشاراتی‌
جهاد دانشگاهی‌ و ارائه‌ به‌ شورای‌ علمی‌
جهاد دانشگاهی‌ جهت‌ تصویب‌
(شناسه ۱۷۰۶۱۳۵۲۱۰۰)
غیرالکترونیکی
(حضوری)
     

سازمان انتشارات
جهاد دانشگاهی

تلفن: ۶۶۹۶۵۰۱۷

برنامه‌ریزی‌ کوتاه‌ مدت‌ و بلند مدت‌ انتشارات‌
جهاددانشگاهی‌ مطابق‌ با سیاست های‌ تفصیلی‌
و اولویت‌های‌ انتشاراتی‌ مصوب‌ شورای‌ علمی‌
(شناسه ۱۷۰۶۱۳۵۲۱۰۱)
     
تشکیل‌ گروه های‌ تخصصی‌ به‌ منظور
بررسی‌ و اعلام‌ نظر درباره‌ ابعاد علمی‌ و اقتصادی‌
کتب‌ آماده‌ انتشار
(شناسه ۱۷۰۶۱۳۵۲۱۰۴)
     
ایجاد شبکه‌ پخش‌ و توزیع‌ کتاب‌
به‌ صورت‌ متمرکز با همکاری‌ شعب‌ سازمان‌
(شناسه ۱۷۰۶۱۳۵۲۱۰۵)
     
تشکیل‌ صندوق‌ تعاون‌ با مشارکت‌ واحدها
(شناسه ۱۷۰۶۱۳۵۲۱۰۷ )
     
همکاری‌ و مشارکت‌ با سازمان ها و نهادهای‌
انتشاراتـی‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ براساس‌ ضوابط
(شناسه  ۱۷۰۶۱۳۵۲۱۰۸)
     

چاپ‌ و انتشارکتب‌ و نشریات‌ علمی‌، فرهنگی‌،
تخصصی‌ از طریق‌ شعب‌ سازمان‌
(شناسه ۱۳۰۱۱۳۵۲۲۱۰۲)

الکترونیکی  
بـرگزاری‌ نمایشگاه های‌ کتاب‌ و اطلاع‌رسانی‌
به‌ صورت‌ سراسری‌، استانی‌ و دانشگاهی‌
(شناسه  ۱۳۰۱۱۳۵۲۱۰۳)
فروشگاه کتاب شانزده
اقدام‌ به‌ هرگونه‌ عملیات‌ مجاز
بازرگانی‌ مطابق‌ آیین‌نامه‌های‌
مصوب‌ شورای‌ مرکزی‌ (شناسه ۱۳۰۱۱۳۵۲۱۰۶)
 

خبرگزاری و اطلاع رسانی

(شناسه ۱۷۰۳۱۳۵۵۰۰۰)

ایجاد نمایندگی و شعب مؤسسه و
بکارگیری عوامل خبری در داخل و خارج از کشور
(شناسه ۱۷۰۳۱۳۵۵۱۰۲)
غیرالکترونیکی
(حضوری)
     

ایسنا

تلفن: ۶۱۹۷۲۰۰۰

ایکنا

تلفن:  ۶۶۹۷۰۷۷۶

سینا پرس

تلفن: ۴۴۲۴۶۷۴۷

تأسیس کانون‌ها، مجامع و انجمن‌ها
در راستای اهداف خبرگزاری
(شناسه ۱۷۰۳۱۳۵۵۱۰۶)
     

پوشش، تولید، جمع‌آوری و ترجمه خبر، گزارش،
گفتگو، فیلم، عکس، بولتن، مقاله و
سایر محصولات خبری و رسانه‌ای و انعکاس آنها

(شناسه ۱۷۰۳۱۳۵۵۱۰۰)

الکترونیکی  
برگزاری کنفرانس‌ها، نشست ها و
همایش‌های خبری و رسانه‌ای
(شناسه ۱۷۰۳۱۳۵۵۱۰۱)
 
تأسیس پایگاه های اطلاع‌رسانی مرتبط با خبرگزاری
و هم‌ راستا با اهداف خبرگزاری
(شناسه ۱۷۰۳۱۳۵۵۱۰۳)
 
راه‌اندازی پایگاه های خبری بومی، شهری، استانی،
منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی
(شناسه ۱۷۰۳۱۳۵۵۱۰۴)
 
انتشار روزنامه، کتاب، هفته‌نامه، ماهنامه، فصل‌نامه،
سالنامه در گسترة بومی، شهری، استانی، منطقه‌ای،
ملی و بین‌المللی
(شناسه ۱۷۰۳۱۳۵۵۱۰۵)
 
انجام فعالیت‌های آماری
در راستای فعالیت‌های خبرگزاری
(شناسه ۱۷۰۳۱۳۵۵۱۰۷)
 
برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت آزاد فرهنگی
و رسانه‌ای در راستای اهداف و فعالیت‌های خبرگزاری
(شناسه ۱۷۰۳۱۳۵۵۱۰۸)
 
تأسیس بانک‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری در حوزه رسانه‌ای
(شناسه ۱۷۰۳۱۳۵۵۱۰۹ )
 

اجرای برنامه‌های ترویجی
و فرهنگی و هنری

(شناسه ۱۸۰۴۱۳۴۸۰۰۰ )

اجرای طرح ها و برنامه های مختلف دانشجویی
(شناسه ۱۷۰۲۱۳۴۸۱۰۰)
الکترونیکی سامانه رویتاب

معاونت فرهنگی

تلفن: ۶۶۹۷۱۵۶۱

برگزاری المپیادهای دانشجویی
(شناسه ۱۷۰۲۱۳۴۸۱۰۱)
برگزاری همایش های علمی - دانشجویی
(شناسه ۱۷۰۲۱۳۴۸۱۰۲)

ارائه آموزش های
تخصصی و مهارتی

(شناسه ۱۸۰۵۱۳۵۰۰۰۰)

ارائه آموزش های تخصصی و مهارتی
(شناسه ۱۸۰۵۱۳۵۰۰۰۰)
الکترونیکی

معاونت
آموزش و کارآفرینی

تلفن: ۶۶۹۷۱۳۵۴ 

اجرای طرح های
پژوهشی سفارش محور

(شناسه ۱۸۰۷۱۳۴۹۰۰۰)

اجرای طرح های پژوهشی سفارش محور
(شناسه ۱۸۰۷۱۳۴۹۰۰۰)

الکترونیکی سامانه سامپ

معاونت
پژوهش و فناوری

تلفن: ۶۶۴۶۶۵۶۹

دستور العمل بروزرسانی پرتال راهبرد دستگاه در حوزه توسعه خدمات الکترونیکی مناقصات ومزایدات مجوزهای اعطایی
بیانیه حریم خصوصی کاربران بیانیه راهبرد مشارکت دستگاه با مردم بیانیه توافق نامه سطح خدمت نقشه سایت