دکتر علیرضا کلانتر مهرجردی

تعداد بازدید:۶۴۰۴
دکتر علیرضا کلانتر مهرجردی
عنوان دکتر علیرضا کلانتر مهرجردی
سمت معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
تلفن 021-66971561
پست الکترونیک  
تحصیلات دکترای جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه علامه طباطبائی
سوابق مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی