آذربایجان غربی

تعداد بازدید:۵۲۷۲۴

 

نشانی: ارومیه - خیابان شهید بهشتی - کوچه شهید منصور افشار - انتهای کوچه - طبقه اول - ص پ 168- 57135
تلفن: 33468618-044
نمابر: 33441526-044
پست الکترونیک: sec.ag@acecr.ac.ir
وب سایت: http://agh.acecr.ac.ir