پارک علم و فناوری کرمانشاه

تعداد بازدید:۲۵۳۳۷

 آدرس: کرمانشاه – بلوار شهید بهشتی - سه راه 22 بهمن - ابتدای خیابان جهاددانشگاهی - صندوق پستی 1317 - 67145
تلفن: 38257245-083
نمابر: 38250808-083
پست الکترونیک: info@kti.ir
وب سایت: www.kti.ir