دانشگاه علم و فرهنگ

تعداد بازدید:۴۰۷۸۱

 

نشانی: تهران - بلوار اشرفی اصفهانی - نرسیده به پل همت - خیابان قموشی - خیابان بهار

صندوق پستی: 871-13145

تلفن: 5-44238171 (021)

نمابر: 44214750 (021)

پست الکترونیک: info@usc.ac.ir

وب سایت: www.usc.ac.ir