خبرگزاری سینا پرس

تعداد بازدید:۱۴۷۸۷

 

نشانی: تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - روبروی تیراژه - خیابان شهید قموشی - پارک ملی لوم و فناوری های نرم - طبقه همکف - خبرگزاری سینا پرس
تلفن: 44246747-021
نمابر: 44246747
پست الکترونیک: sinapress@usc.ac.ir
وب سایت: www.sinapress.ir