تجاری سازی و اقتصاد دانش بنیان - آرشیو

اشتغال ۲۷۰۰ نفردرطرح شبکه‌ی دستبافته‌های داری و دستگاهی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

اشتغال ۲۷۰۰ نفردرطرح شبکه‌ی دستبافته‌های داری و دستگاهی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

عامل توسعه شبکه‌ دستبافته‌های داری و دستگاهی طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی جهاددانشگاهی خراسان رضوی تاکید کرد: توانسته ایم در این طرح برای ۲۷۰۰ نفر ایجاد شغل و یا تثبیت شغل در بحث شبکه‌های دستبافته‌های داری و دستگاهی در استان داشته باشیم.

ادامه مطلب
صدور مجوز راه اندازی« مرکز نوآوری و شکوفایی در زمینه فناوری اطلاعات ، کسب و کارهای اینترنتی»
در جهاددانشگاهی استان مرکزی صورت گرفت؛

صدور مجوز راه اندازی« مرکز نوآوری و شکوفایی در زمینه فناوری اطلاعات ، کسب و کارهای اینترنتی»

دکتر بیجندی معاون آموزشی جهاددانشگاهی مجوز راه اندازی مرکز نوآوری و شکوفایی در زمینه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای اینترنتی در جهاددانشگاهی استان مرکزی را صادر کرد.

ادامه مطلب