ابقای روسای ۳ واحد سازمانی جهاددانشگاهی

۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۷:۵۱ کد : ۶۲۴۳۷ عمومی تاپ خبر
در احکامی جداگانه از سوی رییس جهاددانشگاهی، دکتر حبیب الله اصغری رییس سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی، دکتر حمید حمزه زاده رییس واحد علوم پزشکی شهید بهشتی و ابراهیم شهبازی رییس واحد گلستان در سمت خود ابقا شدند.
ابقای روسای ۳ واحد سازمانی جهاددانشگاهی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی در احکامی جداگانه، دکتر حبیب الله اصغری رییس سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی، دکتر حمید حمزه زاده رییس واحد علوم پزشکی شهید بهشتی و ابراهیم شهبازی رییس واحد گلستان را برای مدت 2 سال در سمتشان ابقا کرد.

در حکم آمده است:

انتظار می رود نسبت به استفاده از کلیه ظرفیت های معنوی، مادی و سرمایه های انسانی جهاددانشگاهی به ویژه تقویت نقش آفرینی اعضای آن واحد در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر ارتقاء جهاددانشگاهی، گسترش فضای انقلابی و ارتقاء علمی و عملی جهاددانشگاهی اهتمام ورزید.


نظر شما :