سرپرست معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی خراسان رضوی منصوب شد

۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۹:۱۹ کد : ۶۲۳۰۸ آموزش و کارآفرینی
مهندس احمد مولودی به عنوان سرپرست معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی خراسان رضوی منصوب شد.
سرپرست معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی خراسان رضوی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر حسین امینی مشهدی، رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مهندس احمد مولودی را به عنوان سرپرست معاونت آموزش و کارآفرینی این سازمان منصوب منصوب نمود.

در بخشی از این حکم آمده است که:

یادگیری به مثابه مقدمه به‌زیستی فردی و تعالی حیات اجتماعی و ارتقای اقتصادی شهروندان در یک دهه اخیر تغییراتی جدی را تجربه کرده است. مساله محور، تجربه مدار و فرازمانی و مکانی شدن؛ خودمختاری فراگیر و تبدیل آن به یادگیرنده خودراهبر؛ تغییر نقش معلم و مدرس به مربی و مرشد و پیوند وثیق آن با فناوری‌های جدید نیازمند این است که حوزه آموزشی سازمان برای ادامه راه طرحی نو در اندازد.

در این راستا انتظار می‌رود با اهتمام به مسائل و چالش‌های محیطی جامعه و همراهی متخصصین صاحبنظر و بهره‌گیری از خردجمعی جهادگران و هم افزایی با ظرفیت‌های حوزه‌های پژوهشی و فرهنگی و تجمیع تمامی حوزه‌های آموزشی سازمان، بهبود و روزآمدی شیوه‌های فعالیت را هدف قرار داده و به توسعه الگوهای نوین یادگیری، تنوع بخشی به محتواهای آموزشی، توانمندسازی دانش آموختگان دانشگاهی و گسترش جغرافیای عمل اهتمام ورزید.

گفتنی است که مهندس احمد مولدی پیش از این مدیر گروه پژوهشی موادنوین جهاددانشگاهی خراسان رضوی بوده است.


نظر شما :