انتصاب اعضای کمیسیون مرکزی ارتقاء جهاددانشگاهی

۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۷:۰۶ کد : ۶۲۲۵۴ عمومی
رییس جهاددانشگاهی در احکامی دکتر ایرج فیضی، دکتر محسن مردانی و دکتر رامین صرامی فروشانی را به عنوان اعضای کمیسیون مرکزی ارتقاء این نهاد منصوب کرد.
انتصاب اعضای کمیسیون مرکزی ارتقاء جهاددانشگاهی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی در احکامی دکتر ایرج فیضی، دکتر محسن مردانی و دکتر رامین صرامی فروشانی را به عنوان اعضای کمیسیون مرکزی ارتقاء این نهاد منصوب کرد.

در حکم آمده است: به موجب این حکم برای مدت دو سال به عنوان عضو کمیسیون مرکزی ارتقاء جهاددانشگاهی منصوب می شوید.


نظر شما :