جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»

۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۵:۲۹ ۲۳

جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار» و «نمایشگاه و هم‌اندیشی هوش‌ مصنوعی، مکاترونیک و رباتیک - تجاری‌سازی و اقتصاد دانش‌بنیان» امروز 20 شهریورماه با حضور نمایندگانی از وزارتخانه های امور خارجه، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی در سازمان تجاری‌سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی برگزار شد.

جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»
جلسه شورای سیاست گذاری رویداد «هم‌تابازار»