سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان

۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۴:۵۰ ۴۴

دکتر حسن مسلمی‌نائینی، رییس جهاددانشگاهی امروز (۱۸ شهریورماه) در سفر به اهواز با حضور در سازمان جهاددانشگاهی خوزستان و دیدار با اعضای این سازمان، از مرکز پزشکی، خبرگزاری‌های ایسنا و ایکنا، مرکز خدمات تخصصی شیمی، پژوهشکده تکنولوژی تولید، مرکز آموزش‌های تخصصی جهاد دانشگاهی و مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی خوزستان بازدید کرد. بازدید از موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و نشست صمیمانه با جهادگران استان از دیگر برنامه‌های دکتر مسلمی نائینی در این سفر است.
 

سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان
سفر استانی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان