دومین روز سفر استانی رئیس جهاددانشگاهی به همدان

۰۹ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۰:۳۱ ۱۵

دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی وهیات همراه صبح امروز پنج شنبه 9 شهریور ماه در دومین روز از سفر استانی خود به استان همدان با آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان دیدار و گفتگو کردند. حضور در نشست هیات امنای مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی همدان از دیگر برنامه‌های روز دوم سفر رییس جهاددانشگاهی است.

 دکتر مهدی میرزاپور، سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان همدان
دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی
نشست هیات امنای مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی همدان
نشست هیات امنای مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی همدان
نشست هیات امنای مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی همدان
دیدار دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی وهیات همراه با آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان
دیدار دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی وهیات همراه با آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان
	آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان
دیدار دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی وهیات همراه با آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان
دیدار دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی وهیات همراه با آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان
دیدار دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی وهیات همراه با آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان
 آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان
دیدار دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی وهیات همراه با آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان
 دکتر حسن مسلمی نائینی، رئیس جهاد دانشگاهی
 آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان