اولین روز سفر استانی رئیس جهاددانشگاهی به همدان

۰۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۶:۲۱ ۲۳

سفر استانی دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی وهیات همراه به همدان عصر امروز چهارشنبه 8شهریور با برگزاری نشست صمیمانه با جهادگران واحد همدان آغاز شد. برگزاری نشست مشترک با روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان و همچنین نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامه‌های روز اول سفر رییس جهاددانشگاهی به این استان است.

اولین روز سفر استانی رئیس جهاددانشگاهی به همدان
 دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی
دیدار دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی با  حجت السلام احمدحسین فلاحی، نماینده همدان در مجلس
دیدار دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی با  حجت السلام احمدحسین فلاحی، نماینده همدان در مجلس
نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی با روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی همدان
نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی با روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی همدان
دکتر حسین رضوان، رئیس دانشگاه بوعلی سینا
نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی با روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی همدان
نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی با روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی همدان
 دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی
نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی با روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی همدان
 دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی
نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی با روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی همدان
دکتر حسین رضوان، رئیس دانشگاه بوعلی سینا
نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی با روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی همدان
نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی با روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی همدان
نشست صمیمانه دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی با جهادگران واحد همدان
نشست صمیمانه دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی با جهادگران واحد همدان
دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی
دکتر ابوالقاسم رئیسی، مدیرکل روابط عمومی جهاددانشگاهی
نشست صمیمانه دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی با جهادگران واحد همدان
نشست صمیمانه دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی با جهادگران واحد همدان
نشست صمیمانه دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاددانشگاهی با جهادگران واحد همدان