نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان

۰۴ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۴:۴۰ ۳۲

 نشست خبری بیست و چهارمین کنگره و جشنواره بین‌المللی تحقیقاتی رویان صبح امروز شنبه 4 شهریورماه با حضور دکتر عبدالحسین شاهوردی، رییس پژوهشگاه رویان ؛ دکتر محمدرضا زمانیان، دبیر علمی بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی پزشکی تولید مثل رویان ؛ دکتر لیلا ستاریان، دبیر علمی نوزدهمین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی رویان و جمعی از پژوهشگران این مرکز علمی و پزشکی برگزار شد. 

نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان
نشست خبری بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی رویان